Wettelijke vermeldingen

De website waarop onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, behoort toe aan “MANUFAST-ABP Entreprise de Travail adapté” vzw (hierna “MANUFAST”), met ondernemingsnummer 0409.118.977 en maatschappelijke zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Gentsesteenweg 1434.

De gegevens voor de contactpersoon die verantwoordelijk is voor de website en de publicatie ervan zijn: “MANUFAST-ABP Entreprise de Travail adapté” vzw (hierna “MANUFAST”), met ondernemingsnummer 0409.118.977 en maatschappelijke zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Gentsesteenweg 1434.

Deze website wordt uitgegeven door “MANUFAST-ABP Entreprise de Travail adapté” vzw en gehost door Telenet bvba.

1. Aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden

Door deze website en zijn toepassingen te openen, te bezoeken of de toepassingen te gebruiken, persoonlijk en/of in naam van de juridische entiteit waarvoor u handelt als mandataris, tussenpersoon of werknemer, stemt u uitdrukkelijk en zonder voorbehoud in met onderstaande algemene voorwaarden.

MANUFAST is vrij om op elk moment deze algemene voorwaarden te wijzigen om ze aan te passen aan de ontwikkelingen van de diensten en/of het gebruik ervan. Daarom verzoeken wij u ze bij elk bezoek te raadplegen en kennis te nemen van de nieuwste versie. De nieuwste versie is permanent beschikbaar op de website en de toepassingen van MANUFAST.

Door bepaalde diensten die MANUFAST aanbiedt te gebruiken, aanvaardt u volledig en onvoorwaardelijk deze algemene voorwaarden in hun geheel. Voor de toegang tot bepaalde diensten kan een volledige aanvaarding van specifieke voorwaarden vereist zijn bovenop deze algemene voorwaarden.

2. Beschrijving van de verstrekte diensten

De website « Manufast » heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. MANUFAST stelt alles in het werk om op de website « Manufast » zo nauwkeurig mogelijke informatie te geven.

Het bedrijf is echter niet aansprakelijk voor weglatingen, onjuistheden en ontoereikende bijwerking, zowel door eigen toedoen als door toedoen van derden-partners die informatie toeleveren. Alle informatie op de website « Manufast » wordt ter informatie gegeven en kan veranderen. Bovendien zijn de gegevens op de website « Manufast » niet uitputtend en worden ze verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht nadat ze online zijn gezet.

3. Contractuele beperkingen betreffende technische gegevens

MANUFAST is niet aansprakelijk voor materiële schade verbonden aan het gebruik van de website. Bovendien verbindt de gebruiker van de website zich ertoe om voor het bezoek aan de website recente, virusvrije uitrusting te gebruiken met een up-to-date browser van de nieuwste generatie.

4. Intellectuele rechten

Alle gegevens en informatie die op deze website toegankelijk zijn, evenals de compilatie en indeling ervan (tekst, foto’s, afbeeldingen, icoontjes, video’s, software, database, gegevens enz.) zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van MANUFAST onder voorbehoud van eventuele rechten van derden.

De namen en logo’s van MANUFAST die op de website staan, zijn beschermde merken en/of handelsnamen. Het merk MANUFAST mag alleen worden gebruikt in verband met identieke producten of diensten aan die van MANUFAST. Het merk MANUFAST of elk identiek of gelijkaardig teken mag niet worden gebruikt in verband met identieke of gelijkaardige producten of diensten aan die van MANUFAST wanneer dat gebruik tot verwarring zou kunnen leiden bij consumenten of MANUFAST in diskrediet zou brengen of zijn imago zou aantasten.

Tenzij hij daarvoor expliciete toestemming heeft gekregen, mag de gebruiker in geen geval deze website volledig of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren, vertalen, voorstellen, wijzigen, doorgeven, publiceren, aanpassen, verdelen, verspreiden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op welke drager en met welk middel ook, of op welke wijze ook exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MANUFAST. Elke inbreuk hierop kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

5. Aansprakelijkheidsbeperking

MANUFAST is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan de uitrusting van de gebruiker bij de toegang tot de website « Manufast » als gevolg van hetzij een gebruik van uitrusting die niet voldoet aan de vereisten vermeld onder punt 4, hetzij een bug of een incompatibiliteit. MANUFAST is evenmin aansprakelijk voor indirecte schade (zoals een marktverlies of verlies van een kans) als gevolg van het gebruik van de website « Manufast ». Er zijn interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) beschikbaar voor de gebruikers. MANUFAST behoudt zich het recht voor om zonder ingebrekestelling vooraf elke content uit die ruimte te verwijderen die strijdig zou zijn met de Belgische wetgeving terzake, en in het bijzonder met de bepalingen betreffende de gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt MANUFAST zich ook de mogelijkheid voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, meer bepaald in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschappen op om het even welke drager (tekst, foto …), en om die boodschappen van de website te verwijderen.

6. Gebruik van cookies

Maar zoals artikel 129, 1° van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie vereist, wil MANUFAST de bezoekers van zijn website informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op de harde schijf van de computer van de bezoekers worden opgeslagen. Ze bevatten informatie, bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de internetgebruiker, zodat die bij een volgend bezoek op die site niet telkens opnieuw die informatie hoeft in te voeren. Sommige cookies zorgen voor een optimale grafische weergave, andere voor een correcte werking van een webapplicatie.

Manufast gebruikt technische cookies, tracking cookies en marketing cookies.

  • Technische cookies stellen ons in staat om u te herkennen wanneer u onze websites bezoekt. Technische cookies kunnen voorkomen dat u systematisch bepaalde keuze (zoals de taalkeuze) moet maken telkens als u de website bezoekt. Ze kunnen ook informatie bewaren die u verstrekt wanneer u een onlineformulier invult om een gewenste dienst te ontvangen: tijdens een simulatie worden bijvoorbeeld de verschillende stappen onthouden, zodat wij het resultaat kunnen berekenen.
  • Tracking cookies worden gebruikt om uw bezoek aan onze website te analyseren en statistieken op te stellen. Wij gebruiken daarvoor de cookies van de software waarmee wij bijvoorbeeld statistieken over het verkeer op onze website berekenen om de effectiviteit van onze marketingacties te meten.
  • Analytische cookies dienen om anonieme statistieken van uw surfgewoonten op te stellen en informatie over uw activiteit op de websites te verzamelen. In dat geval kunt u niet persoonlijk worden geïdentificeerd en zal alle verzamelde informatie uitsluitend in een samengevoegde vorm worden gebruikt om rapporten op te stellen
  • Marketing cookies helpen ons om de inhoud en de werking van onze websites te verbeteren en persoonlijker te maken
  • Cookies van derden zijn cookies op een ander domein dan het domein dat de gebruiker bezoekt.

Hoe cookies uitschakelen?

U kunt cookies blokkeren voor de browser die u gebruikt.

Houd er wel rekening mee dat, wanneer u cookies uitschakelt, sommige grafische onderdelen misschien niet meer correct worden weergegeven of u sommige applicaties niet meer zult kunnen gebruiken.

7. Persoonlijke gegevens opgenomen

Wanneer u een formulier op onze website invult, dan registreren wij de gegevens die u ons communiceert:

  • Naam en voornaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • De dienst waar u belangstelling voor hebt
  • Locatie of adres

Deze gegevens worden overeenkomstig met policy van gegevensbescherming verwerkt

8. Statistieken en meten van bezoeken

Deze website gebruikt Google Analytics, een dienst voor webanalyse aangeboden door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt “cookies”, dit zijn tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De informatie die deze cookie genereert over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) zal overgedragen worden aan Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten samen te stellen over de activiteiten op de website voor de uitbaters van de website en om andere diensten te verlenen in verband met activiteiten op de website en internetgebruik. Google kan deze informatie ook overdragen aan derden indien dit bij wet verplicht is of indien deze derden de informatie verwerken voor rekening van Google. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens die Google bijhoudt. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat Google-gegevens over u verwerkt op de manier en voor de doeleinden die hierboven toegelicht worden.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende instellingen aan te passen in uw browser. Merk echter op dat u in dat geval mogelijkerwijze niet alle functionaliteiten van deze website zal kunnen gebruiken. Daarnaast kunt u voorkomen dat Google uw gegevens (cookies en IP-adres) verzamelt en gebruikt door de browser plug-in te downloaden en te installeren die u vindt op: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Meer informatie over de algemene voorwaarden, de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op:

9. Facebook Pixel

Onze website maakt gebruik van Facebook Pixel van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Om het Custom Audiences-product van Facebook te gebruiken, zijn Facebook-pixels op onze website ingesloten, die u anoniem kunt markeren als bezoeker van onze website. Zodra u bij Facebook bent ingelogd, wordt een niet-persoonlijk, niet-omkeerbaar controlecijfer van uw gebruikersgegevens voor analyse- en marketingdoeleinden naar Facebook verzonden, waarmee Facebook het bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount kan koppelen, en kunnen wij de verzamelde informatie gebruiken voor de presentatie van Facebook-advertenties. Meer informatie over de omvang en het doel van deze gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook en de instellingen voor uw privacy vindt u in de richtlijnen van Facebook op https://facebook.com/policy.php en https://www.facebook.com/ads/settings.

10. Links naar andere websitess

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten, evenals verwijzingen naar andere informatiebronnen die wij u louter ter informatie vermelden. MANUFAST heeft geen controle over die websites en de informatie erop en kan dus geen enkele garantie bieden wat betreft de kwaliteit en/of de volledigheid van die informatie. MANUFAST wijst elke aansprakelijkheid af voor elke onaangepaste, onrechtmatige of illegale content op die hyperlinks en voor alle schade die kan voortvloeien uit de raadpleging ervan.

MANUFAST kan niet garanderen dat die websites een privacybeleid toepassen conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijk levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Wij verzoeken de gebruikers dan ook zich zelf ervan te vergewissen door de privacyclausules te raadplegen die elke website moet vermelden.

Wenst u op uw website een hyperlink aan te maken naar de site van MANUFAST, dan verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de webmaster. Hij zal u zo snel mogelijk informeren of uw aanvraag toegestaan is.

12. Contact

U kunt ons uw opmerkingen, suggesties of elke andere vraag sturen met een bericht via het “contactformulier” of per post naar het volgende adres:

MANUFAST-ABP vzw
Gentsesteenweg 1434
1082 Sint-Agatha-Berchem

12. Regeling van geschillen

Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder het Belgische recht. Elk geschil als gevolg van of verbonden met het gebruik van deze service zal het voorwerp uitmaken van bemiddeling. Indien de bemiddeling niet slaagt, behoort het geschil tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België). MANUFAST behoudt zich het recht voor zich tot een andere bevoegde rechtbank te richten indien zij dat nodig acht.

20181116