Print on demand en verzending van brochures via E-Picking

Zowel in België als in heel Europa zet de Koning Boudewijnstichting zich in voor verandering en innovatie ten dienste van het algemene belang en een betere samenleving.

De Koning Boudewijnstichting steunt op Manufast voor het beheer van de verzending van documentatie en tijdschriften aan personen die dit vragen.

  • Ter beschikking stellen van een E-Picking-onlineplatform
  • Integratie van diverse items (tijdschriften en documentatie) van de stichting op het platform
  • De items (tijdschriften, documentatie) worden ofwel gedrukt en bewaard door Manufast, ofwel op verzoek gedrukt
  • Voorbereiding van bestellingen die via het onlineplatform naar ons worden gestuurd
  • Drukken van begeleidende brieven
  • Brieven in omslag steken
  • Verzending via de post aan voordeeltarief
  • Verwerking van terugzendingen